កន្រកទំនិញ

ព្យាបាលមុខមុន

ឈុតព្យាបាលមុនធម្មតា

ឈុតព្យាបាលមុនធម្មតា

ថ្ងៃ: 28-07-2018 ផុសដោយ: My Le
មុនគឺជាជំងឺនៃស្បែក មានកត្តាជាច្រើនដែលបង្កើតជាមុន។ ក្នុងនោះមាន២កត្តាសំខាន់គឺ៖ អូរម៉ូន និងបាក់តេរីដែលរស់នៅកន្លែងឬសរោម ធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធញើសដែលជាឳកាសល្អឲ្យបាក់តេរីបង្កើនការលូតលាស់ បណ្ដាលឆ្លងមេរោគ បង្កើតជ...
មើលបន្ត
ឈុតព្យាបាលមុនកម្រិតខ្ពស់

ឈុតព្យាបាលមុនកម្រិតខ្ពស់

ថ្ងៃ: 28-07-2018 ផុសដោយ: My Le
អ្នកកំពុងតែធុញទ្រាន់ព្រោះស្បែកមុខសុទ្ធតែមុនតើមែនទេ?អ្នកខ្វះទំនុកចិត្តពេលនៅជិតគូស្នេហ៍ឬ មិត្តភក្ដិតើមែនទេ?អ្នកចង់ព្យាបាលមុខមុនអោយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ហើយអស់ថវិកាតិចតើមែនទេ?ត...
មើលបន្ត