កន្រកទំនិញ
បណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser

បណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser

ថ្ងៃ: 14-08-2018 ផុសដោយ: My Le

ដើម្បីទទួលបានស្បែកមុខស្រស់ស្អាតជារៀងរហូតការថែរក្សាស្បែកតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តគឺជាកាចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន គួរមានការថែរក្សាស្បែកជារៀងរាល់ថ្ងៃ មិនទុកឲ្យស្បែកស្ងួត ខ្មៅស្រអាប់។

បច្ចេកវិទ្យា Laser បណ្ដុះកោសិកាស្បែកគឺជាវិធីសាស្រ្តថែរក្សាសម្រស់កំពុងតែពេញនិយមសព្វថ្ងៃនេះ។
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍របស់បច្ចេកវិទ្យាថែរក្សាសម្រស់ ការបណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មីជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Laser កំពុងតែពេញនិយមទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជន។

ដំណើរការបណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យា LASER

ជំហ៊ានទី១៖ ពិនិត្យនិងប្រឹក្សាយោបល់

ជំហ៊ានទី២៖ លាងសម្អាត ជម្រះស្បែក។

ជំហ៊ានទី៣៖ អប់ស្ពឹក

ជំហ៊ានទី៤៖ ប្រើ Laser ដែលសមស្របនឹងប្រភេទស្បែក។

គុណប្រយោជន៍របស់បច្ចេកវិទ្យា LASER បណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មី

មិនប៉ះពាល់កន្លែងផ្សេង មិនបន្សល់ទុកស្លាកស្នាម៖ បណ្ដុះកោសិកាស្បែកថ្មីដោយបច្ចេកវទ្យា Laser មិនចាំបាច់វះកាត់ មិនធ្វើស្បែកមានរបួស ដូច្នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែមុខឡើយ។

អនុវត្តន៍ស្រាលៗ ប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័ស៖ ថាមពល Laser មានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរភាពចាស់នៃស្បែក បង្កើតកោសិកាថ្មីដែលសមស្របដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពល្អ និងឆាប់រហ័សបំផុត។

មិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកពីការងារការផ្លាស់ប្ដូរថាមពលបច្ចេកវិទ្យា Laser បណ្ដុះកោសិកាស្បែកមុខថ្មីនេះសមស្របគ្រប់ប្រភេទស្បែក​ មិនធ្វើឲ្យរបកក្រហម ធ្វើអោយស្បែកទន់ម៉ត់រលោង តឹងណែនល្អ ក្មេងជាងវ័យ។

ប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង៖ មិនត្រឹមតែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនោះទេ បច្ចេកវិទ្យា Laser អាចជួយជំរុញដំណើរការបង្កើនខូឡាជែន បណ្តុះកោសិកាស្បែក ជួយឲ្យស្បែកមាំមួនល្អ។