កន្រកទំនិញ
សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

ថ្ងៃ: 21-07-2018 ផុសដោយ: Sok Samnang

ដោយយល់ឃើញថា ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការព្យាបាលថែរក្សាសម្រស់ពិតជាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការធានាសុវត្ថិភាពជាចម្បង Angkor Beauty Spa តែងតែផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងមានស្ដង់ដារខ្ពស់បំផុតស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

Angkor Beauty Spa បន្តការស្វែងរកដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនិងថែរក្សាសម្រស់។ យើងខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាដៃគូជិតស្និទ្ធនិងយូរអង្វែងនៃម៉ាកផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ដែលល្បីឈ្មោះជាងគេលើពិភពលោក។

ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់បុគ្គលិកពី Angkor Beauty Spa យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនូវវិធីសាស្រ្តថែរក្សាសម្ផស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដែលសក្តិសមនឹងការជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ចំពោះយើងខ្ញុំ។