កន្រកទំនិញ
ព្យាបាលមុខប្រហោងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាដើម

ព្យាបាលមុខប្រហោងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាដើម

ថ្ងៃ: 31-07-2018 ផុសដោយ: My Le

សភាពស្បែកមុខប្រហោងច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកខ្វះទំនុកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្មាសអៀនពេលនៅកន្លែងប្រជុំជន។ ប៉ុន្តែវិធីអូសម្ជុលកោសិកាដើម ស្ដង់ដារកូរ៉េ គឺជាជម្រើសល្អបំផុតជួយដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពិតៗនិងសុវត្ថិភាពបំផុត។

អ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីព្យាបាល មិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកឬកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ខាងក្រៅ ជាពិសេសធានាមិនឈឺឡើយ។

អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខរបស់អ្នកស្អាតឡើងបន្តិចម្ដងៗរាល់ថ្ងៃ។ អតិថិជនទាំងអស់ពេលមកកាន់ Angkor Beauty Spa ព្យាបាលមុខប្រហោងដោយវិធីបច្ចេកវិទ្យាអូសម្ជុលកោសិកាដើម តែងតែពេញចិត្តហើយណែនាំញាតិមិត្តមកកាន់ Angkor Beauty Spa ដែរព្រោះតែភាពរីករាយនិងព្យាបាលឲ្យភ្ញៀវត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់បំផុតនៅទីនេះ។

ប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលស្នាមមុខដោយវិធីបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាដើម

- ព្យាបាលស្បែកដែលមានស្នាមក្រោយពេលកើតមុន មុខប្រហោង ស្នាមសន្លាកបានល្អបំផុត។
ធ្វើឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់រលោង និង តឹងណែន។

- ជំរុះកោសិកាចាស់បណ្តុះនៅកោសិកាថ្មី

- បង្កើននឹងបង្កើតសសៃឈាមបានច្រើនចេញពីស្បែកខាងក្នុង ជួយឲ្យស្បែកស្មើពណ៌និងទន់ម៉ត់រលោងថែមទៀត។

- សមត្ថភាពនៃការឆាប់ជ្រាបផលិតផលថែរក្សាស្បែកក្រោយពេលអូសម្ជុលខ្ពស់ជាងមុន 1000​ ដង បើប្រៀបជាមួយវិធីសាស្រ្តធម្មតា។