កន្រកទំនិញ
បន្ថែមខ្ទង់ច្រមុះអោយខ្ពស់ស្អាតដោយមិនចាំបាច់វះកាត់

បន្ថែមខ្ទង់ច្រមុះអោយខ្ពស់ស្អាតដោយមិនចាំបាច់វះកាត់

ថ្ងៃ: 27-08-2018 ផុសដោយ: My Le

លើកខ្ទង់ច្រមុះដោយមិនចាំបាច់វះកាត់គឹជាវិធីសាស្រ្តចាក់ filler ចូលដើម្បីបង្កើតទំហំជាលិកា លើកខ្ទង់ច្រមុះ និងចុងច្រមុះអោយស្រួច។ អ្នកដែលមានបញ្ហាច្រមុះកំពិត ច្រមុះអត់ក្ដោង ស្លាបច្រមុះធំ ច្រមុះខើច អាចកែប្រែអោយស្អាតបែបនារីកូរ៉េបានទាំងអស់។

ចាក់ភ្លាមធ្វើឲ្យខ្ទង់ច្រមុះខ្ពស់ស្អាតភ្លាមមើលទៅដូចធម្មជាតិពិតៗ។ វិធីសាស្រ្តនេះមិនឆ្លងកាត់ការវះកាត់ ដូច្នេះធានាសុវត្ថិភាព១០០ភាគរយ មិនមានប្រតិកម្ម មិនឈឺ មិនហើមឬក្រហមឡើយ។

ដំណើរការលើកខ្ទង់ច្រមុះឲ្យខ្ពស់បែបធម្មជាតិមិនចាំបាច់វះកាត់របស់ ANGKOR BEAUTY SPA

ជំហ៊ានទី១៖ វេជ្ជបណ្ឌិតប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាច្រមុះនិងវិធីសាស្រ្តដើម្បីទទួលបានខ្ទង់ច្រមុះខ្ពស់ ស្អាតដូចធម្មជាតិ។

ជំហ៊ានទី២៖ ជូតសម្អាតសម្លាប់បាក់តេរី និង លាបថ្នាំអប់ស្ពឹកមុនពេលចាក់ filler បំពេញខ្ទង់ច្រមុះ។

ជំហ៊ានទី៣៖ ចាប់ផ្ដើមចាក់ filler គ្រប់ចំនួនដែលលើកខ្ទង់ច្រមុះ នឹងសមជាមួយទម្រង់មុខ។

ជំហ៊ានទី៤៖ ការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតថែរក្សាច្រមុះក្រោយពេលចាក់ filler ដើម្បីទទួលបានច្រមុះខ្ពស់ស្អាតដូចបំណង។

ប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលចាក់ filler លើកខ្ទង់ច្រមុះ

- ច្រមុះស្អាតភ្លាមក្រោយពេលចាក់។

- ខ្ទង់ច្រមុះខ្ពស់ ស្អាត សមនឹងទម្រង់មុខ។

- ច្រមុះទន់ដូចធម្មជាតិ។

- មិនឈឺ មិនមានស្លាកស្នាម មិនមានប្រតិកម្ម។

- មិនចាំបាច់ឈប់សម្រាកពីការងារ។

- ប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង។