កន្រកទំនិញ
ព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅដោយប្រើកោសិកាដើម

ព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅដោយប្រើកោសិកាដើម

ថ្ងៃ: 28-07-2018 ផុសដោយ: My Le

ព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅ ស្នាមជាំ​ មុនកប់​​ ឬមុនខ្សាច់​ ដោយវិធីសាស្រ្តបង្កើតជារបួសតូចៗលើស្បែក - អូសម្ជុលបណ្ដុះកោសិកាដើម។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺជាការរួមផ្សំរវាងការប្រើកោសិកាដើមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអូសម្ជុលទំនើប ជួយឲ្យស្បែកស្រូបយក collagen ព្យាបាលនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាស្បែកដែលខូចខាត

ព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅដោយបច្ចេកវិទ្យាអូសម្ជុលកោសិកាដើមមិនធ្វើឲ្យឈឺ ជាពិសេសស្ដារឡើងវិញនូវស្បែកដែលខូចខាតអោយប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដោយសារគុណសម្បត្តិទាំងនេះទើបការព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅដោយវិធីសាស្រ្តអូសម្ជុលកោសិកាដើមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់នៅបណ្តាប្រទេសល្បីៗ។

នេះជាការរួមផ្សំវិធីសាស្រ្តអូសម្ជុលនិងបណ្ដុះកោសិកាដើមជួយកំចាត់ស្នាមខ្មៅ melanin ដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតស្នាមអុជខ្មៅ ស្នាមជាំ អាច់រុយ បង្កើននឹងបង្កើត collagen…. ជួយឲ្យការព្យាបាលស្នាមអុជខ្មៅទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលឿននឹងល្អបំផុត។

គុណសម្បត្តិ

  • មិនឈឺនិងមិនចេញឈាម។
  • មិនចាំបាច់ឈប់សម្រាក អាចទៅធ្វើការភ្លាមក្រោយពេលព្យាបាល។
  • ម៉ាស៊ីនអូសម្ជុលទំនើប បណ្ដុះកោសិកាដើមចូលជ្រៅទៅខាងក្នុងស្បែកដើម្បីបង្កើតកោសិក
  • ស្បែកថ្មី លប់អស់ស្នាមអុជខ្មៅ ស្នាមជាំ អាចរុយនៅលើស្បែក។
  • ចុងម្ជុលតូចងាយស្រួលព្យាបាលកន្លែងដែលកោងនិងតូចនៅលើមុខដូចជា ខ្ទង់ច្រមុះ ជុំបបូរមាត់ តំបន់ភ្នែក ជួយកែលម្អស្បែកមុខទាំងមូល។