កន្រកទំនិញ
សម្រកខ្លាញ់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser-Lipo

សម្រកខ្លាញ់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Laser-Lipo

ថ្ងៃ: 10-08-2018 ផុសដោយ: My Le

បច្ចេកវិទ្យា Laser Lipo​ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់យ៉ាងឆាប់រហ័ស បែបទំនើបនិងប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ទទួលបានការជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន។

Laser Lipo អាចកំចាត់អស់ខ្លាញ់នៅគ្រប់កន្លែងដូចជា ក្បាលពោះ មុខ​ កំភួនដៃ កំភួនជើង ភ្លៅ ក្លៀក…

គុណប្រយោជន៍ពិសេសរបស់បច្ចេកវិទ្យា Laser Lipo

- ធានាសុត្ថិភាព។

- មិនឈឺ មិនបន្សល់ស្នាម និងមិនមានប្រតិកម្មអីកើតឡើង។

- Laser Lipo ទទួលការបញ្ជាក់ពី​ក្រសួង FDA របស់អាមេរិក បញ្ជាក់ពីសុត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះអតិថិជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

- ប្រសិទ្ធភាពសម្រកខ្លាញ់ត្រឹម 85-95%។

- បច្ចេកវិទ្យា Laser Lipo មានសមត្ថភាពសម្រកខ្លាញ់យ៉ាងឆាប់រហ័ស អាចកំចាត់អស់ខ្លាញ់ក្រាស់ខ្លាញ់សល់យូរឆ្នាំ។

- ទន្ទឹមនឹងការដុតរំលាយជាតិខ្លាញ់ ភ្លើងដែលបញ្ចេញពី laser នៅមានគុណប្រយោជន៍បង្កើតខួឡាជែននៅលើស្បែកមកវិញ ជួយឲ្យស្បែកទន់និងតឹងណែន មិនជ្រាយមិនយារធ្លាក់ដូចជាវិធីសាស្រ្តសម្រកខ្លាញ់ផ្សេងៗឡើយ។

- ចំណាយពេលវេលាខ្លី មិនចាំបាច់ឈប់សំរាកពីការងារ មិនចាំបាច់ចំណាយពេលហាត់ប្រាណ ឬតមអាហារឡើយ។